• MISSATGE JORNADA MUNDIAL DE LES MISSIONS 2018


  “Amb els joves, portem l’Evangeli a tothom” Francesc - DOMUND 2018
 • Guia Compartir la Missió 2018


  Propostes de voluntariat missioner per a joves
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera pels joves
 • GESTO


  Revista missionera pels nens
 • REVISTA MISIONEROS


  Revista missionera per a adults que recull l’actualitat missionera de l’Església

jueves, 17 de septiembre de 2015

JUNÍPERO SERRA, MISIONERO EN CALIFORNIA

 Dintre del viatge que el papa Francesc farà aquest mes de setembre als Estats Units, el dia 23 canonitzarà el missioner franciscà Juníper Serra, que ja fou beatificat per sant Joan Pau II el 25 de setembre de 1988.
La cerimònia tindrà lloc a Washington, a la basílica del santuari nacional
de la Immaculada Concepció.
El Papa ha volgut reconèixer d’aques ta manera el gran treball evangelitzador que aquest franciscà mallorquí rea litzà a la costa oest dels Estats Units. Amb tota la raó ha estat qualificat com l’evangelitzador de Califòrnia. El passat 2 de maig el Papa ja va celebrar una missa en el Pontifici Col·legi Nord-ame ricà de Roma dintre d’una jornada de reflexió dedicada a recordar aquest beat franciscà nascut a Petra (Mallorca) l’any 1713 i fundador d’un rosari de missions a l’Alta Califòrnia.
Aquestes missions amb el temps creixerien per a convertir-se en ciutats importants com Los Ángeles, San Francisco, San Diego o Sacramento.
Com un signe del reconeixement que la figura d’aquest mallorquí té als Estats Units n’hi haurà prou amb dir que és l’únic europeu que té una estàtua al capitoli nord-americà, en representa ció de l’estat de Califòrnia. Encara que la seva labor missionera hagi rebut algunes crítiques, primer la beatificació i després la propera canonització signifiquen que l’Església reconeix la santedat personal i la labor evangelitzadora de Juníper Serra.
Fra Juníper, després de doctorar-se en Filosofia a la seva illa natal, va sentir molt aviat la crida missionera del nou món. En les missions que va fundar cristianitzava i al mateix temps ensenyava als indígenes agricultura i ramaderia. Després de l’expulsió dels jesuïtes que actuaven a l’anomenada aleshores Nova Espanya, el mallorquí rep l’ordre de posar-se al davant d’un grup de set ze missioners destinat a atendre la població indígena i europea primer a la Baixa i després a l’Alta Califòrnia. La primera fundació espanyola fou la missió de San Diego
de Alcalá, seguida de nou missions més impulsades per Serra.
Juníper Serra morí el 1784 a la missió de Sant Carles Borromeu, a Monterrey, Califòrnia. Les seves restes mortals reposen a la basílica d’aquesta missió. En la darrera etapa de la seva vida el seu treball fou enorme, perquè a l’Alta Califòrnia creà vint-i-quatre missions. El seu secret —tal com s’ha es crit— va ser «posar a ratlla els soldats, els
colons i les autoritats polítiques». Una feina que no era gens fàcil, en la que va haver de posar a prova el seu sentit de la justícia i dels drets humans i el seu amor a les llengües indígenes que va aprendre i a les que va traduir el ca tecisme.
Havia entrat molt jove als franciscans i sacrificant una vocació intellectual i universitària —era un religiós il·lustrat— va sentir la vocació missionera que va afrontar malgrat totes les ambigüitats que l’acompanyaven en l’etapa de la colonització. En elevar-lo als altars, el papa Francesc ens convida a ser evange litzadors també en el moment present, al mateix temps que fa un reconeixement als valors de la comunitat de parla hispana i llatinoamericana, cada vegada més nombrosa i influent als Estats Units.

                                                                                                  +Josep Ángel Saiz Meneses
                                                                                                       Bisbe de Terrassa 


                                                                                               FULL DOMINICAL 13 septembre 2015